rövnəq

rövnəq
is. <ər.> klas. Parlaqlıq, gözəllik, zinət; lətafət, təravət; işıq. Gülşənin rövnəqisən, zinəti bağü çəmənin. M. P. V.. Nədən qəhrəmanım çıxmayır düzə? Rövnəq deyilmidir günəş gündüzə? M. R.. Rövnəq tapmaq – daha da gözəlləşmək, təravətlənmək, parlaq olmaq. Ömür rövnəq tapır könül güləndə; İnsanın qədrini insan biləndə. S. V.. Yarandı qardaşlıq, bir də məhəbbət; Könül rövnəq tapdı, qəlb işıqlandı. Aşıq Şakir. Rövnəq vermək – 1) bir şeyin gözəlliyini, parlaqlığını, yaraşıq və lətafətini artırmaq; gözəlləşdirmək, zinətləndirmək. Oxuyur hər biri beş-altı vərəq; Sonradan saqqala verir rövnəq. S. Ə. Ş.. Ömrümə rövnəq verən, minnətsiz minnət çəkən, ağrıma dözən Ruqiyyə idi, Ruqiyyə. . . A. D.. Eşqin qüdrətlidir. . . Bu eşq ilə sən; Qara torpağa da rövnəq verərsən. B. Vahabzadə; 2) qüvvət vermək, rəvac vermək, daha da inkişaf etdirmək. İbrahim günü-gündən ticarətinə rövnəq verib böyük bir tacir oldu. (Nağıl). Rövnəqdən düşmək – gözəlliyini itirmək, təravətdən düşmək, əvvəlki gözəlliyini, təravətini, lətafətini, parlaqlığını itirmək. Buradan nə qədər gül-çiçək dərsəydilər, yenə də gülşən rövnəqdən düşməzdi. M. Hüs.. Eyşü işrət məclisi, əlbəttə, rövnəqdən düşər; Naleyi-ney, şuri-mütrüb, nəğmeyi-tar olmasa. Ə. V.. Rövnəqdən salmaq – 1) təravətini, gözəlliyini pozmaq; 2) məc. yayılmağa, inkişaf etməyə qoymamaq. Təziyə məclislərini rövnəqdən salmaq məqsədilə kinolar və sair ictimai əyləncələr təşkil edilsin. M. S. O.. Rövnəqi pozulmaq – bax rövnəqdən düşmək. Rövnəqi pozulub otağımızın; Ziyası qalmayıb çırağımızın. Q. Z..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • rövnəqlənmə — «Rövnəqlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rövnəqlənmək — f. bax rövnəq tapmaq («rövnəq»də) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rövnəq — ə. 1) parlaqlıq, gözəllik; 2) müştərisi çox olan; rəvac; 3) gül açma; çiçəklənmə. Rövnəqi bəzm məclisin təmtərağı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • rövnəqləndirmə — «Rövnəqləndirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rövnəqli — sif. Gözəl, parlaq, təntənəli. Rövnəqli məclis. – . . Şəhərin halını qubernatora rövnəqli z. surətdə göstərməyi hər kəs özünə müqəddəs bir vəzifə bilirdi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rövnəqləndirmək — f. bax rövnəq vermək («rövnəq»də) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rövnəqəfza — ə. və f. gözəllik artıran; gözəlləşdirən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Ebmeth — Rovná …   Deutsch Wikipedia

  • Rowna — Rovná …   Deutsch Wikipedia

  • tabbəxş — f. n98 işıqlandıran, işıq saçan; rövnəq verən; rövnəqləndirən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”